HİZMETLERİMİZ

Elektrosense
Neden Radyasyon Ölçümü Yaptırmalıyım ? Electrosense Kimdir ?
Sanayi Tesislerinde Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

Elektrosense Hizmetler İnsan yaşamının önemli bir bölümü iş yerlerinde geçmektedir. Sanayi alanında faaliyet gösteren çok fazla sayıda işletmenin olduğu ülkemizde, insanların çalışma koşullarının sağlık açısından denetlenmesi gerekmektedir. Özellikle sanayi tesisleri için iş ve işçi güvenliği konusu ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. İş ve işçi güvenliği denilince öncelikle olarak akla yüksekte çalışma, elektrik kazalarını önleme, olası yangınlara karşı tedbirler alma gibi eylemler akla gelmektedir. Ancak göz ile görülmeyen başka bir risk ise elektromanyetik alan şiddeti / elektromanyetik radyasyondur.


Sanayi tesislerinde şehir şebekesi AC 220 volt, veya DC elektrik enerjisi ile çalışan üretim tezgahları, elektrik motoru, elektrikli cihazlar, endüksiyon fırını, elektrik jeneratörü, trafolar, elektrik panoları, server odaları (IT odaları) gibi elektromanyetik radyasyon oluşturan kaynaklar bulunabilmektedir.

Ayrıca, rüzgar türbini, güneş enerjisi panelleri( güneş tarlası), enerji santralleri, röntgen ve manyetik rezonans (mr) cihazlarının bulunduğu bölgede çalışan teknisyen, mühendis, doktor vb. görevlilerin gün boyu maruz kaldıkları elektromanyetik radyasyon seviyesinin ICNIRP’nin tavsiye ettiği limit değerlerin altında olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla Electrosense olarak, sanayi tesislerde bulunan elektromanyetik radyasyonun ölçümünü ve çalışan kişilerin ne ölçüde elektromanyetik radyasyona maruz kaldığını tespit amaçlı profesyonel ölçümler gerçekleştirmekteyiz.

Elektromanyetik radyasyon ölçümü konusunda spot ölçümler ile o andaki elektromanyetik alan şiddeti seviyesi ölçülmektedir. Genişbant probu ile yüksek frekansta yayın yapan haberleşme cihazları olan walkie-talkie tipi telsizler, tv ve radyo vericisi, kablosuz yerel ya da internet ağları, baz istasyonu gibi kaynakların oluşturduğu elektromanyetik radyasyon ölçülmektedir. Ayrıca düşük frekans probu ile de 50 Hertz’te çalışan trafo, elektrik panosu, server, elektrik jeneratörü gibi kaynakların oluşturduğu elektriksel alan ve manyetik alan değerleri ölçülmektedir.

Ayrıca, iş yerindeki elektromanyetik radyasyonu sürekli olarak ( 7/24) ölçümünün yapılması ve elektromanyetik seviyenin zaman içerisindeki dalgalanmalarının da gözlemlenmesi istenilen durumlar için de MonitEM ürünümüz mevcuttur. MonitEM ile 7/24 elektromanyetik radyasyon ölçümü yapılmakta ve internet üzerinden de sonuçlar takip edilebilmektedir.

 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2013/35/EU sayılı ve 26 Haziran 2013 tarihli “Çalışanların Fiziksel Maddelerden Kaynaklanan Risklere (Elektromanyetik Alanlar) Maruziyeti ile İlgili Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları”na ilişkin Direktifi / Yönetmeliği uyarınca; ofisler, sanayi tesisleri ( fabrikalar ) gibi işletmeler çalışanların ne kadar elektromanyetik radyasyona (elektromanyetik alan şiddetine) maruz kaldığını tespit ettirmek durumundadırlar. Kısacası, işveren çalışanların elektromanyetik radyasyon açısından güvenli bir iş yerinde olduğunu denetlemek zorundadır. Kısacası, iş güvenliği ve işçi sağlığı kapsamında periyodik olarak çalışma ortamındaki elektromanyetik alan şiddeti / elektromanyetik radyasyon seviyesi ölçülmeli ve ICNIRP ve BTK limit değerlerinin altında olması sağlanmalıdır. Kısacası, iş güvenliği ve işçi sağlığı kapsamında periyodik olarak çalışma ortamındaki elektromanyetik alan şiddeti / elektromanyetik radyasyon seviyesi ölçülmeli ve ICNIRP ve BTK limit değerlerinin altında olması sağlanmalıdır.

Electrosense, isg - iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında çalışma alanlarında, iş yerlerinde, ofislerde, şantiyelerde, madenlerde, sanayi tesisi üretim hatlarında vb. personelin mesai süresi boyunca bulunduğu her türlü

ortamda maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü gerçekleştirir. Böylelikle iş güvenliği uzmanlarının gerçekleştireceği isg denetimleri elektromanyetik alan konusunda da tamamlanmış olur. Elektromanyetik alan ölçümü için elektromanyetik radyasyon ölçümü, elektriksel alan ölçümü, manyetik alan ölçümü gibi ifadeler de kullanılır. Baz istasyonu, trafo, enerji nakil hattı, yüksek gerilim hattı emr ölçümünde Electrosense uzmandır.