HİZMETLERİMİZ

Elektrosense
Neden Radyasyon Ölçümü Yaptırmalıyım ? Electrosense Kimdir ?
Ofis ve Okullarda Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

Elektrosense Hizmetler Modern hayatta genel olarak insanoğlu evler haricinde en çok zamanını işyerlerinde ve ofislerinde geçirmektedir. Ofisler ve işyerleri tıpkı evler gibi, çalışan kişilerin etkisini kontrol edemediği dış kaynaklar tarafından kuşatılmış durumdadır. Bu etkilerden önemli bir tanesi de elektromanyetik alanlardır.

Ayrıca işyerlerinde, evlerden farklı olarak daha yoğun ve kuvvetli içsel elektromanyetik radyasyon kaynakları mevcuttur. Teknolojik gelişimler neticesinde ofislerimiz wireless cihazlar, kablosuz telefonlar, bilgisayarlar, server odaları, gibi hem manyetik alan, hem de yüksek frekans kaynaklı elektromanyetik alanlar oluşturan cihazlar ile donatılmıştır.

Tüm bu etkiler göz önüne alındığı zaman, lokasyonunu kendimizin belirleyemediğimiz, buna rağmen günümüzün yaklaşık 8 saatini geçirdiğimiz işyerlerimiz, sağlığımız açısında sıkıntılar yaratabilecek elektromanyetik radyasyon kaynakları ile iç içe olabilir.

Electrosense olarak işyerlerinde mevcut olabilecek tüm farklı elektromanyetik radyasyon kaynaklarının tipine uygun ölçüm cihazları kullanılarak, çalışanların iş alanlarında maruz kaldığı toplam radyasyon etkisi tespit edilir, tehlikeli bir durum var ise nasıl önlemler alınabileceği hakkında bilgilendirme yapılır ve sonuç raporu hazırlanarak sunulur.

 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2013/35/EU sayılı ve 26 Haziran 2013 tarihli “Çalışanların Fiziksel Maddelerden Kaynaklanan Risklere (Elektromanyetik Alanlar) Maruziyeti ile İlgili Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları”na ilişkin Direktifi / Yönetmeliği uyarınca; ofisler, sanayi tesisleri ( fabrikalar ) gibi işletmeler çalışanların ne kadar elektromanyetik radyasyona maruz kaldığını tespit ettirmek durumundadırlar. Kısacası, İSG ( iş sağlığı ve güvenliğimevzuatı ve yönetmelikleri kapsamında işveren çalışanların elektromanyetik radyasyon (elektromanyetik alan şiddetiaçısından güvenli bir iş yerinde olduğunu denetlemek zorundadır. Kısacası, iş güvenliği ve işçi sağlığı kapsamında periyodik olarak çalışma ortamındaki elektromanyetik alan şiddeti / elektromanyetik radyasyon seviyesi ölçülmeli ve ICNIRP ve BTK limit değerlerinin altında olması sağlanmalıdır.

 

İSG - iş sağlığı ve güvenliği konusu ülkemizde artan bir hassasiyet konusudur. İş kazaları ve işçi sağlığı konusunda iyileştirici faaliyetlerin önemi giderek artmaktadır. İSG denetimleri açısından elektromanyetik alan ölçü de iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir parametredir.

 

Ayrıca çocuklarımızın da zamanlarının önemli bir bölümü okullarında geçmektedir. Okullarda da kablosuz ağlar kaynaklı elektromanyetik radyasyona maruz kalmaktadırlar. Electrosense olarak, çocuklarımızın sağlığını korumak amaçlı okullarda bulunan elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümü gerçekleştirmekteyiz.

Electrosense, isg - iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında çalışma alanlarında, iş yerlerinde, ofislerde, şantiyelerde, madenlerde, sanayi tesisi üretim hatlarında vb. personelin mesai süresi boyunca bulunduğu her türlü

ortamda maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü gerçekleştirir. Böylelikle iş güvenliği uzmanlarının gerçekleştireceği isg denetimleri elektromanyetik alan konusunda da tamamlanmış olur. Elektromanyetik alan ölçümü için elektromanyetik radyasyon ölçümü, elektriksel alan ölçümü, manyetik alan ölçümü gibi ifadeler de kullanılır. Baz istasyonu, trafo, enerji nakil hattı, yüksek gerilim hattı emr ölçümünde Electrosense uzmandır.