GENEL BİLGİLER

Elektrosense
Neden Radyasyon Ölçümü Yaptırmalıyım ? Electrosense Kimdir ?
Iyonize Olmayan Radyasyon
Elektromanyetik Spektrumun alt tarafında yer alan İyonize Olmayan Radyasyon'un enerjisi dokularda bulunan atom ve moleküllerde değişikliğe yol açmaya yetmez.

Bir başka deyişle iyonize olmayan radyasyon daha düşük frekanslı, düşük enerjili elektromanyetik dalgalardır.

• Yüksek Gerilim Hatlarından çıkan elektro
manyetik radyasyon ( 50 Hz.)
  • Baz İstasyonlarının yaydığı radyasyon
• Tv ve Radyo Vericilerin yaydığı radyasyon
• Düşük Frekansı
• Radyo Frekansı
• Orta Frekans
• Yüksek Frekans
• Çok Yüksek Frekans
• Mikrodalga ışınları

İyonize olmayan radyasyona giren tüm bu dalgaların ortaya çıkardığı bir ısınma etkisi mevcuttur.

Ancak bu etki ve ortaya çıkan enerji normal şartlarda insan dokularında bir değişikliğe veya zarara yol açmaz.

Ancak çok yüksek seviyede bu ışınlara maruz kalındığında, örneğin yüksek gerilim hatlarının veya baz istasyonlarının etkisine çok yüksek seviyede maruz kalınması durumunda bu etkiler de gözükebilir.

Ortaya çıkan EMR (elektro
manyetik alan şiddeti) etkisinin yoğunluğu , kaynağın gücü kadar , kaynağa olan mesafenin azalması ile artmaktadır. Günümüzde artan cep telefonları kullanımları, ve yaşam alanlarında kurulu bulunan baz istasyonlarının sayısının artması ile insanların bu konuda ki endişeleri artmaktadır.
Bu konuda yayınlanmış bir çok araştırma , iyonize olmayan radyasyona yüksek seviyede ve sürekli olarak maruz kalan kişilerde oluşabilecek potansiyel sağlık sorunları şu başlıklar altında toplamaktadır;
  • Kanser
  • Tümör
  • Baş Ağrıları
  • Yorgunluk
  • Alzhaimer
  • Perkinson


Etrafımızda hem doğal hem de insanların kullandığı cihazlara bağlı olarak ortaya çıkan EMR kaynakları mevcuttur. Yer kürenin mevcut elektromanyetik alan etkisi dışında, yıldırımlar ve kozmik aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan doğal radyasyon kaynakları mevcuttur.

Bununla beraber insan oğlunun elektrik enerjisini kullanmaya başlamasıyla birlikte ortaya doğal olamayan EMR çıkmıştır. Elektrik nereden geçerse geçsin, ortaya manyetik ve elektriksel alanlar ortaya çıkar.

Elektriksel etkinin gücü akan elektriğin voltajına, manyetik alanın büyüklüğü ise akıma yani amperin yoğunluğuna göre değişmektedir.Bununla beraber evlerimizde kullanılmakta olduğumuz, buzdolabı, saç kurutma makinesi , ütüler, elektrikli battaniyeler, televizyonlar ,bilgisayarlar ve diğer elektrikli ev aletleri de belli bir elektromanyetik alan oluştururlar.

Her ne kadar kişisel kullanımımıza bağlı olarak bu cihazlara olan yakınlığımız bizi aynı seviyede yüksek gerilim hatlarından ortaya çıkan elektromanyetik radyasyondan daha yüksek olsa da, bu cihazlar sadece kullanım esansında radyasyon yaymaktadırlar.Oysaki yüksek gerilim hatları ve trafolar sürekli olarak manyetik alan yaymaktadırlar.

ENERJİ İLETİ
M HATLARI - YÜKSEK GERİLİM HATLARI:
Yüksek gerilim hatlarının yaydığı elektromanyetik radyasyon , uzun yıllardır insanları merak ettirmiş ve endişe yaratmıştır.Bu konuyla ilgili her sene farklı çalışmalar yapılmakta raporlar yayınlanmaktadır.

Yüksek gerilim hatlarının ortaya çıkarmış olduğu elektriksel radyasyonun etkisi belli malzemeler ile engellenebilirken, manyetik alanlar sadece çok özel maddeler ile kesilebilmektedir.

Bugüne kadar yapılan özellikle hayvanlar üzerindeki deneyler, laboratuar çalışmaları ve klinik deneyler, yüksek gerilimin ortaya çıkardığı elektromanyetik etki ile insan sağlığı üzerindeki etkileşimi incelemek istemiştir. Bu konuda özellikle depresyon,lösemi,sinir sistemi rahatsızlıkları ve kanser türleri araştırılmıştır.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların sonucunda tam bir fikir birliği sağlanamamıştır.Bazı araştırmalar bu etkinin, insan sağlığı üzerinde ki olumsuz etkisini ortaya koyarken bazı araştırmalar yüksek gerilimin ortaya çıkardığı elektromanyetik etki ile insan sağlığı arasında bir etkileşim saptayamamıştır.

Radyo ve TV İstasyonları tipleri

AM/FM Radyo istasyonları ve TV İstasyonları çok yüksek seviyede RF enerji ortaya çıkarırlar.Bu istasyonlarda kullanılmakta olan bazı anten tipleri birkaç mega wattın üzerinde radyasyon ortaya çıkarırlar ancak bu antenler genel olarak her zaman kulelerin veya binaların en yüksek noktasına yerleştirilirler ve böylece insanlar üzerinde doğabilecek etkileri minimuma indirilir.

Şu unutulmamalıdır ki insanlar en çok RF enerjiyi bu tip radyo vericilerinden emerler.Bunun nedeni radyo ve tv vericilerinin genel olarak çalışma aralığı olan 80-100 mhz'in insan yapısını en çok etkileyen aralık değerler olmasıdır.Bu vericiler baz istasyonu ve cep telefonlarına göre insanları çok daha fazla etkiler.

Bu konuda yapılan bir çok araştırma özellikle bu etkiye maruz kalan çocuklarda lösemi vakalarının artış gösterdiğini kanıtlamaktadır.

Cep Telefonu, Kablosuz Telefonlar ve El Tipi Radyolar:

Bir çok cep telefonu ve kablosuz telefonlar içlerinde veya üzerlerinde bir anten taşırlar.İşte bu noktada cep telefonlarının içersinde yer alan antenlerin kullanıcıların beynine çok yakın olmasından dolayı diğer kaynaklara göre daha fazla elektromanyetik alan etkisi oluştururlar.

Cep telefonları ve kablosuz telefonlar, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu tarafından, 2011 yılının Mayıs ayında 2B sınıfında değerlendirilerek ; kansere sebep olabilecekler gurubunda yer almıştır.

Baz İstasyonları:

Baz istasyonu ve buna benzer alıcı ve vericilerden oluşan radyo sistemleri de elektromanyetik radyasyon (elektro
manyetik alan şiddeti) oluşturlar.İşte bu noktada baz istasyonu çevresindekiler bunun etkisine maruz kalırlar.

Electrosense, isg - iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında çalışma alanlarında, iş yerlerinde, ofislerde, şantiyelerde, madenlerde, sanayi tesisi üretim hatlarında vb. personelin mesai süresi boyunca bulunduğu her türlü

ortamda maruz kaldığı elektromanyetik radyasyon seviyesinin ölçümünü gerçekleştirir. Böylelikle iş güvenliği uzmanlarının gerçekleştireceği isg denetimleri elektromanyetik alan konusunda da tamamlanmış olur. Elektromanyetik alan ölçümü için elektromanyetik radyasyon ölçümü, elektriksel alan ölçümü, manyetik alan ölçümü gibi ifadeler de kullanılır. Baz istasyonu, trafo, enerji nakil hattı, yüksek gerilim hattı emr ölçümünde Electrosense uzmandır.